Pyramide kabal regler

Oversikt
Målet med Pyramide kabal er å eliminere hele pyramiden ved å finne par av kort som totalt er tretten (konger elimineres enkeltvis). Ved starten av spillet, er det kun kort i nederste rad i pyramiden som er tilgjengelige. De andre radene i pyramiden vil bli tilgjengelig ettersom de første kortene fjernes. Kortene som ikke er i pyramiden kan vendes ett av gangen.

Opplegg
I Pyramide kabal er det to områder på skjermen:

Pyramide kabal iphone spilleregler

  • Pyramiden inneholder innledningsvis 28 kort delt inn i syv rader. Et kort ikke kan fjernes fra pyramiden dersom det er dekket av et annet kort. To kort må fjernes for å få kortene i de øverste radene i pyramiden til å bli tilgjengelige.

  • Reservebunken ligger i den nedre del av skjermen. Klikker man på "vend" vil kortet på toppen av bunken flytte til haugen ved siden av og neste kort i reservebunken snus. Kortet på toppen reservebunken og kortet på toppen av haugen ved siden av er begge tilgjengelige.
Slik flyttes kortene
Følgende er gyldige trekk:

  • En konge kan elimineres direkte (verdi = 13).

  • Hvis du vil fjerne et par som totalt rangerer 13, klikker du på det første kortet, deretter det andre kortet, og begge kortene vil bli eliminert. (Ess har verdien av 1, knekter har verdi av 11, dronninger 12).

  • Klikker man på "vend" vil kortet på toppen av bunken flytte til haugen ved siden av og neste kort i reservebunken snus. Kortet på toppen av reservebunken og kortet på toppen av haugen ved siden av er begge tilgjengelig.
God fornøyelse med kabalen!

Spill Pyramide kabal her.